Randcast

Randcast, NFT tahsisi, oyun özniteliği oluşturma ve savaş sonuçları dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için bir dizi API'ye sahip, zincir üzerinde doğrulanabilir bir rastgele sayı üretecidir. Randcast, adil ve yaratıcı bir meta veri deposunu güçlendirmek için oluşturulmuştur.
Çok Yönlü
Randcast, çeşitli geliştirme gereksinimlerini karşılayan çoklu API'ler sunarak, ister oyun, üretken sanat veya şanslı çekiliş olsun, rastgeleliği belirli ihtiyaçlara uyarlamayı kolaylaştırır.
Güvenli
Randcast, birden çok bölgeye dağılmış bir grup nodedan (düğümden) entropi toplamak için merkezi olmayan bir yaklaşım kullanır ve fiziksel düzeyde benzersiz öngörülemezlik ve adalet sağlar. Oluşturulan rastgele sayılar kurcalamaya karşı korumalıdır ve düzmecelik yapılması veya manipüle edilme olasılığı düşüktür.
Eşsiz ve Doğrulanabilir
Randcast'ın temelindeki kriptografik ilkeli, rastgele sayıların benzersiz ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Rastgele sayılar, belirli bir imzalama grubuna ve kullanıcı girişine özeldir.
Yüksek Erişimli
Randcast'in tasarımı, rastgele sayı oluşturma aşamasında yoğun eşzamanlı iletişimi önleyerek, ağ büyürken bile yüksek kullanılabilirlik sağlar.
Agnostik Blokzinciri
Randcast, çoklu zincirleri desteklemek üzere tasarlanmıştır ve geliştiricilerin çoklu evren "rastgelelik" yapmasını kolaylaştıran rastgele sayılar oluşturmak için uyarlanabilir bir çözüm sağlar.
Ücret Kesintisi Tahmini
Randcast, istek ücretlerini karşılamak için gereken belirtecin doğru tahminlerini sağlar. Bu, yetersiz token nedeniyle başarısız istekleri önlemek için hesapta yeterli para bulunmasını sağlar.

Randcast ile birlikte kod yazın

build_with
PickWinner
PickRarity
DrawLottery

mapping(uint256 => string) public indexToName;
event WinnerResult(string);

function getWinner() external returns (bytes32) {
		indexToName[0] = "player1 win";
	indexToName[1] = "player2 win";
	indexToName[2] = "tie";

	bytes memory params;
	return _requestRandomness(RequestType.Randomness, params);
}

function _fulfillRandomness(bytes32 requestId, uint256 randomness) internal override {
	uint256 winnerIndex = RandcastSDK.roll(randomness, 3);
	emit WinnerResult(indexToName[winnerIndex]);
}

Son Rastgelelik

Oluşturulan en son rastgelelik
--743295093370508620922441287527315888265671367406626927645387371800558922640

Nasıl çalışır

how_work

Kullanım Alanları

Oyunlar
Kullanıcılarınıza rastgele öğelerle daha dinamik bir oyun deneyimi sunun. Randcast ile karakterlerin ve öğelerin nitelikleri, eşleştirme, harita oluşturma, etkinlik sonuçları ve kehanet adil ve rastgele olarak garanti edilebilir.
Piyango
Kazananları seçme sürecinin denetlenebilir olduğundan ve sonuçların manipüle edilemeyeceğinden emin olarak tam şeffaflıkla blockchain tabanlı piyango uygulamaları oluşturun.
NFT'ler
Randcast, NFT serileri için rastgele nadirlik katmanları atayabilir ve kullanıcılarınızın kurcalamaya dayanıklı rastgelelik tarafından oluşturulan sonuçları incelemesine olanak tanır.
Blockchain Mutakabatında (Konsensusunda)
Blok zincirleriniz için modüler bir rastgele işaret eklemek için Randcast'ı fikir birliği katmanına yerleştirin.
Pazarlama Kampanyaları ve Topluluk
Etkileşim, token staking vb. gibi ağırlıklandırma metriklerini özelleştirerek topluluk eşantiyon kazananlarını rastgele seçmek için pazarlama araçları oluşturun.
DAO Yönetişimi
Randcast, daha geniş bir Web3 topluluğunun görüşünün yeterince temsil edilebilmesi için adil bir rastgele örnek oylama sürecini onaylayabilir.
Üretken Sanat
Renk paletleri, şekiller ve desenler gibi çeşitli özellikler oluşturmak için Randcast'ı kullanarak öngörülemeyen ve ayırt edici sanat eserleri yaratın.
Bilimsel Araştırma
Araştırmacıların temsili örnekleri rastgele seçerek önyargıyı azaltmasına izin verin ve modellerinizin sağlamlığını gerçek dünya olaylarına yaklaşan simüle edilmiş verilerle test edin.
Kriptografi
Şifreleme için özel anahtar üretimi ve rastgele tohum üretimi gibi kriptografik olarak güvenli rastgelelik gerektiren diğer tüm senaryolar.

Trusted by